מכתב לבעלי עסקים בנושא נגישות

בעל/ת עסק יקר,

הנדון: חוק נגישות בעסקים
ברצוני להביא לתשומת ליבכם, על חקיקה בתחום נגישות ( אנשים מוגבלים ונכים ) לעסקים והוראות החוק בעניין שבנדון.

ע"פ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח- 1998 חובתו של בעל עסק לבצע בעסק סידורי נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות.

החובה להנגשה חלה על עסקים המוגדרים כ"מקום ציבורי". מקום ציבורי הינו כל מקום המופיע בתוספת הראשונה לחוק הנ"ל (בכלל זה: בתי אוכל, חנויות, מרכולים, אולמות ועוד, ע"פ הרשימה הנמצאת בתוספת לחוק).

יתרה מכך, גם לפי חוק רישוי עסקים חלה החובה לקיים סידורי נגישות בעסק. רשות הרישוי מנועה מלתת רישיון עסק או לחדשו, מבלי לבחון את קיום הסדרי הנגישות בעסק . אישור נגישות לעסק הינו חלק בלתי נפרד מהאישורים הנדרשים בהליך הרישוי.
משמעות הנגישות בעסק

הנגשת המקום בו מתנהל העסק ואת השירות הניתן בו כך שהשירות הניתן לכלל הציבור יכלול את השרות הניתן לאנשים עם מוגבלות ולא תהיה אפליה במתן השרות.

המידע להלן מתייחס ונועד להקל על בעלי העסקים ואין להתייחס למידע זה כמידע כולל ומפורט ויש להתעדכן  בדרישות הנגישות בהתאם לחוקים, תקנות והתקנים המתעדכנים מעת לעת.
מידע מפורט ניתן למצוא באתר הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ( מרכז המידע לנגישות במשרד המשפטים).

בהתאם לאמור לעייל, הנכם מתבקשים להכין את עסקכם כך שיעמוד בדרישות הנגישות לטובת העניין. ולכן עליכם לפנות ולקבל סקר - ממורשה נגישות מתו"ס ושירות גם יחד.

לידיעתכם ועל מנת לא לפגוע בעסקים הקיימים, על כל העסקים להגיש תכנית עבודה לנגישות העסק או לחילופין אישור שהעסק נגיש מבחינת חוק הנגישות ( מתו"ס ושירות גם יחד ) עד 29 לדצמבר 2016.

בעל עסק חדש מחויב על פי החוק להנגיש את העסק לפני פתיחתו לציבור הרחב .
כמו כן יש לציין שיתכן שעסקים קיימים יצטרכו להנגיש את העסק עד 29 לדצמבר 2017. לאחר הגשת תכנית עבודה (עד 29.12.2016) והצהרה חתומה המאשרת את ביצוע התכנית/דרישות של מורשה נגישות ( מתו"ס ושירות גם יחד).

חוק, תקנות הנגישות – קובע כי כל עסק או אתר יהיה מחויב להיות נגיש או שיהיה חשוף לתביעות פליליות וכספיות גבוהות.

לידיעתכם הרשות אינה יכולה או מוסמכת להקל על עסקים אלא לעזור לכוון ולסייע בכל הקשור לנגישות, ועל בעל העסק  לעמוד בחוק ובתקנות.

לאחר כל הצגת האישורים במחלקת נגישות, חובת מחלקת רישוי עסקים להנפיק רישיון למי שעומד בדרישות החוק.
אשמח לעזור , לכוון ולייעץ לכם בכל עת בנושא הנגישות.

בברכה

אמיר פישמן

רכז נגישות – מ.מ גדרה | amir.fishman@gedera.muni.il | טלפון – 08-8595424 / 052-2027356העתקים

יואל גמליאל – ראש המועצה
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
יהוידע פרחי - מ.מ. רישוי עסקים