פתיחת תפריט ניידים\

ביצוע עבודות גם ברחוב בן-גוריון

30/11/2017

השבוע בוצעו עבודות שינויים גאומטריים להארכת נתיב פניה ימינה והשלמת ריצוף במדרכה