בהמשך לעבודות הפיתוח ברחוב סברדלוב ולצורך ביצוע פסי האטה

06/09/2022
בהמשך לעבודות הפיתוח ברחוב סברדלוב ולצורך ביצוע פסי האטה , הרחוב ייסגר לתנועת כלי רכב בימים שלישי ורביעי , 6/7.9.2022 מגינת רחל ועד רחוב המגנים.

שעות הסגירה 8.30 עד 16.00
תתאפשר כניסה רגלית לרחוב