בתאריכים 21-25/8/22 יתבצעו עבודות תאגיד מים לטובת שכונה 584 על ציר בן גוריון וכיכר דרור.

18/08/2022
בתאריכים 21-25/8/22 יתבצעו עבודות תאגיד מים לטובת שכונה 584 על ציר בן גוריון וכיכר דרור.
לצורך כך כל התנועה ברח' בן גוריון תכוון ימינה דרך רח' בן גפן, חרוב, פוקס ושוב בן גוריון.
בהמשך, העבודות יתבצעו מרח' בן גוריון לרח' הדרור באזור זה ימצאו הסדרי תנועה לנוחות התושבים.

יעד סיום העבודות עד 1.9.2022

מצטערים על אי הנוחות.