שינויים בתהליך מכרז מס' 6/2020 להפעלת בית ספר תיכון שש שנתי החל משנת הלימודים תשפ"ב

30/03/2020
עקב מגיפת הקורונה והמצב חירום בו אנו נמצאים, להלן שינויים בתהליך מכרז מס' 6/2020 להפעלת בית ספר תיכון שש שנתי החל משנת הלימודים תשפ"ב המועצה המקומית גדרה:
 
1.    בוטל המציעים שהיה אמור להתקיים ביום שני  23.3.2020  
2.     מועד הגשת המכרז נדחה לתאריך 1.5.2020
3.     הגשת שאלות הבהרה מוארך המועד עד תאריך 19.4.2020 בשעה 12:00