קבלת קהל מחלקת גביה, 8.1.2020 עד שעה 13:00

08/01/2020

לידיעת התושבים,

קבלת קהל במחלקת הגביה ביום רביעי, 8.1.2020, תתקיים עד שעה 13:00

עמכם הסליחה