פתיחת רישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים בתאריך 2.2.2020

22/12/2019
פתיחת רישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים בתאריך 2.2.2020