שינויים בשעות קבלת קהל במועצה החל מה-1.1.20

10/11/2019

לידיעת התושבים
החל מינואר 2020 יתקיימו שינויים בשעות קבלת הקהל כמפורט להלן:

ימים א', ג'-ה' 9:00-15:00
יום ב' 9:00-13:00 , 16:30-18:30


במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד 106 בטלפון
1-800-200-583

המועצה המקומית גדרה