שינויים בשעות קבלת קהל

10/11/2019

לידיעת התושבים
החל מינואר 2020 יתקיימו שינויים בשעות קבלת הקהל כמפורט להלן:

יום א', ג'-ה' 8:00-16:00
יום ב' 8:00-13:30, 16:00-19:00