כניסה לבית ספר שלהבות מרחוב הארז

21/08/2019

להורי ותלמידי בית ספר יסודי שלהבות חב"ד

שימו לב - הכניסה לבית הספר היא מרחוב הארז

לידיעתכם