הזמנה לישיבת מועצה מספר 454

29/04/2019

הזמנה

ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 454
 תתקיים ביום ראשון,
5.5.19, בשעה 18:00
במינהל ההנדסה, רחוב ירוחם 1

 

הציבור מוזמן