הגעלת כלים תתקיים ברחבת מקווה הגברים, רחוב מרבד הקסמים

07/04/2019
הגעלת כלים
תתקיים ברחבת מקווה הגברים, רחוב מרבד הקסמים:

ביום רביעי, י"ב בניסן תשע"ט (17.4.19)
ביום חמישי, י"ג בניסן תשע"ט (18.4.19)
בין השעות 10:00-18:00

שימו לב – לא תתקיים הגעלה ביום שישי

*אין להשתמש בכלים 24 שעות לפני ההגעלה
יש לנקות היטב את הכלים לפני ההגעלה