הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 452 - 24.3.19

24/02/2019

ביום ראשון, 24.3.19, תתקיים ישיבת מועצה מספר 452 שלא מן המניין בשעה 18:00 במינהל ההנדסה רחוב ירוחם 1

בנושא אישור תקציב המועצה לשנת 2019 

 

התושבים מוזמנים