רמזורים ברחוב הבילויים-הרצל ושינויים בתנועה

22/02/2019
embed'>לאחרונה רחוב הבילויים שודרג ושופץ בהתאם לאופיו המיוחד. במקביל לכך מתבצעות עבודות נרחבות בכביש הרצל הכולל הסדרי בטיחות ותנועה. בתוך כך, מותקנים רמזורים חדשים בצומת רחוב הבילויים-הרצל אשר עתידים להתחיל לפעול כבר החל מהשבוע הקרוב.

בהמשך להפעלת הרמזורים לבטיחות הנוסעים והולכי הרגל, יבוצעו גם הסדרי תנועה חדשים ברחוב הבילויים וברחוב ביאליק. 

כל הפרטים בידיעה במלאה