סגירת כבישים לקראת מירוץ גדרה

02/12/2018

סגירת רחובות

שעות סגירה

רחוב פוקס בשני הכיוונים - בקטע הרחובות יעקב מאיר הכהן קפלן – הורוביץ

בין השעות 04:00-11:00

רחוב הורוביץ  ופיינברג בשני הכיוונים - בקטע הרחובות גורן (מערב) - עד רחוב פינס

בין השעות 06:30-11:00

רחוב ד"ר פון וייזל - בשני הכיוונים

בין השעות 06:30-11:00

רחוב פינס - בשני הכיוונים – בקטע שבין כיכר שרעבי וכיכר השוטר

בין השעות 06:30-09:00

רחוב בן גוריון (נתיב צפוני) - בצומת הרחובות בן גוריון - פינס ועד בן גוריון - מנחם בגין (כיכר גוזלן)

בין השעות 06:30-09:00

צומת הרחובות בן גוריון - בן גפן עד לצומת רחובות פינס- בן גוריון בשני הכיוונים

בין השעות 06:30-09:00

צומת הרחובות פינס – ארקין - תתאפשר פנייה לכיוון צפון עד לכיכר בן גוריון - פינס ומשם פנייה לכיוון מזרח רק לבאים לשכונת עופרים ולתושבי רחוב הגליל והרחובות הסמוכים לו

בין השעות 06:30-09:00

צומת הרחובות דרך הנחלים - בן גוריון ( לבאים מדרך הנחלים)

בין השעות 06:30-08:30

צומת הרחובות הגליל – בן גוריון - תתאפשר פנייה רק לכיוון מזרח

בין השעות 06:30-08:30

צומת דרך האילנות - מנחם בגין

בין השעות 06:30-08:30

צומת הרחובות צאלה - מנחם בגין

בין השעות 06:30-08:30

צומת הרחובות מנחם בגין – הגליל - תתאפשר פנייה רק לכיוון דרום

בין השעות 06:30-08:30

צומת הרחובות חיים הרצוג - מנחם בגין

בין השעות 06:30-08:30

רחוב יצחק רבין בשני הכיוונים - בקטע מנחם בגין – בית ספר רימונים

בין השעות 06:30-08:30

רחוב יצחק רבין – בעיקול ליד היציאה מחניית בית ספר רימונים

בין השעות 06:30-08:30

סגירת רחובות:

רחוב פוקס בשני הכיוונים - בקטע הרחובות יעקב מאיר הכהן קפלן – הורוביץ – בין השעות 04:00-11:00

רחוב הורוביץ  ופיינברג בשני הכיוונים - בקטע הרחובות גורן (מערב) - עד רחוב פינס – בין השעות 06:30-11:00

רחוב ד"ר פון וייזל - בשני הכיוונים - בין השעות 06:30-11:00

רחוב פינס - בשני הכיוונים – בקטע שבין כיכר שרעבי וכיכר השוטר - בין השעות 06:30-09:00

סגירת רחובות:

רחוב בן גוריון (נתיב צפוני) - בצומת הרחובות בן גוריון - פינס ועד בן גוריון - מנחם בגין (כיכר גוזלן) - בין השעות 06:30-09:00.

צומת הרחובות בן גוריון - בן גפן עד לצומת רחובות פינס- בן גוריון בשני הכיוונים בין השעות 06:30-09:00.

צומת הרחובות פינס – ארקין - תתאפשר פנייה לכיוון צפון עד לכיכר בן גוריון - פינס ומשם פנייה לכיוון מזרח רק לבאים לשכונת עופרים ולתושבי רחוב הגליל והרחובות הסמוכים לו -  בין השעות 06:30-09:00.

צומת הרחובות דרך הנחלים - בן גוריון ( לבאים מדרך הנחלים) - בין השעות 06:30-08:30.

צומת הרחובות הגליל – בן גוריון - תתאפשר פנייה רק לכיוון מזרח - בין השעות 06:30-08:30.

צומת דרך האילנות - מנחם בגין- בין השעות 06:30-08:30.

צומת הרחובות צאלה - מנחם בגין- בין השעות 06:30-08:30.

צומת הרחובות מנחם בגין – הגליל - תתאפשר פנייה רק לכיוון דרום - בין השעות 06:30-08:30.

צומת הרחובות חיים הרצוג - מנחם בגין - בין השעות 06:30-08:30.

רחוב יצחק רבין בשני הכיוונים - בקטע מנחם בגין – בית ספר רימונים- בין השעות 06:30-08:30.

רחוב יצחק רבין – בעיקול ליד היציאה מחניית בית ספר רימונים- בין השעות 06:30-08:30.