מידע לגבי יום הכיפורים

03/09/2018
 

פתיחת שלוחת בית כנסת של חב"ד בתיכון רמון

כבכל שנה, תפתח שלוחת בית כנסת של חב"ד לטובת ציבור המתפללים בערב יום הכיפורים וביום הכיפורים ט'-י' בתשרי התשע"ט, בתיכון רמון
ערב יום הכיפורים, ט' בתשרי התשע"ט

מנחה:13:30 | הד"נ (כניסת הצום): 18:21 | כל נדרי: 18:45

 

יום הכיפורים, י' בתשרי התשע"ט
שחרית: 8:00 | יזכור: בין 10:30 ל- 11:30| מנחה: 16:55 | נעילה: 18:15 | ערבית (צאת הצום): 19:19