עבודות שטיפת רחוב הבילויים

30/08/2018
עבודות שטיפת רחוב הבילויים

תושבים יקרים !

ביום ראשון 2.09.2018 המועצה תבצע עבודות שטיפה ופינוי פסולת בנייה ברח' הבילויים. העבודות יתבצעו משעה 7:00 ועד שעה 9:00 בבוקר.

התושבים מתבקשים שלא להחנות את רכבם ברחוב הנ"ל עד גמר העבודה.
לא תתאפשר תנועה בשעות הנ"ל.


נודה לשיתוף פעולה
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית
מועצה מקומית גדרה קבלן  מבצע :  יובל כהן עבודות עפר בע"מ
 טל'  : 03-6420777