תושבים יקרים לידיעתכם, ביום רביעי, 16.5.18 משרדי הגבייה והגזברות יהיו סגורים לקבלת קהל

15/05/2018
תושבים יקרים
לידיעתכם, ביום רביעי, 16.5.18 משרדי הגבייה והגזברות יהיו סגורים לקבלת קהל