היחידה להתנדבות במועצה המקומית גדרה מזמינה את התושבים להצטרף...

19/02/2018
מתנדבים בגדרה 


היחידה להתנדבות במועצה המקומית גדרה
מזמינה את התושבים להצטרף למערך ההתנדבות בשגרה ובחירום.
הפונים יוזמנו לשיחות הכרות וישובצו להתנדבות בהתאם לכישוריהם.


להצטרפות יש לפנות ל:
אלמוג מקוריוו, רכזת מתנדבים בחירום 053-5305199 
מסגנאו קבדה, רכז מתנדבים בשגרה 052-3964967