מועצה מקומית גדרה

מהלך הסברה

01/07/2020
מהלך הסברה
המועצה המקומית גדרה יוצאת למהלך הסברה לגבי אופן השימוש בפחים הכתומים הפזורים המושבה

כחלק מהתכנית השנתית לשמירה על הסביבה, החלה המועצה במהלך הסברה מיוחד לגבי מיחזור הפסולת המושלכת לפחים הכתומים הפזורים בגדרה

יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: "אני קורא לכם להיות שותפים לקידום נושא חשוב זה למען ילדינו ולמען הדורות הבאים. תודה לכל העוסקים במלאכה"


כחלק מהתכנית השנתית לשמירה על הסביבה בגדרה, החלה המועצה המקומית במהלך להגברת המודעות לאופן השימוש בפחים הכתומים הפזורים ברחבי המושבה. 720 הפחים הכתומים המפוזרים בגדרה מיועדים לאיסוף פסולת אריזות המופרדת על ידי התושבים כחלק מ"חוק האריזות" שמטרתו לצמצם את הפסולת הנוצרת מאריזות ולמנוע את הטמנתה על ידי החלת התשלום על היצרנים ובכך לעודד אותם לייצר אריזות ידידותיות יותר לסביבה. לפח הכתום מותר להשליך פסולת אריזות פלסטיק, שקיות ניילון, אריזות קלקר, אריזות של מוצרי היגיינה, שקיות חלב, שקיות מזון, אריזות מתכת, אריזות פלסטיק וקרטוני משקה וחלב. לפח זה אסור להשליך זכוכית המיועדת לפח הסגול, נייר וקופסאות קרטון המיועדים להשלכה בקרטוניות וכלים ומוצרים חד פעמיים. השלכה של מוצרים אלו לתוך הפח הכתום פוגמת ביכולת למחזר את המוצרים, ועלולה אף להביא לפסילתה של המשאית בתחנת המיון והעברתה ישירות להטמנה, וזאת משום שמרבית תכולתה הייתה פסולת שלא ניתנת למיון.

במסגרת המהלך, במשך החודשיים הקרובים צוות המועצה ידגום את הרכב הפסולת המושלכת לפחים הכתומים על מנת לבצע הסברה נקודתית ברחבי היישוב. בעת הביקורת, הצוות יערוך דגימה של הפח הכתום, יבחן את טיב ההפרדה וישאיר מכתב לתושבים אשר משליכים את הפסולת באותו הפח, ובו משוב על ההפרדה שלהם, כמו גם הנחיות והמלצות להמשך הפרדה נכונה. 

יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: "במהלך השנים האחרונות אני פועל רבות לקידום נושא איכות הסביבה הכולל הטמעת תהליכים משמעותיים – הצבת והרחבת נקודות מיחזור ומתקני מיחזור, החלפת תאורת לד במרחב הציבורי, הצבת פחים כתומים ועוד. העשייה תמשך גם בשנה הקרובה עם תכנית מפורטת כאשר נושא ההסברה הוא חלק חשוב ממנה שכן, רק בעזרת שיתוף הפעולה שלכם נגיע לתוצאות משמעותיות. אני קורא לכם להיות שותפים לקידום נושא חשוב זה למען ילדינו ולמען הדורות הבאים. תודה לכל העוסקים במלאכה"