ביקור מנהלת באוהל שלום

12/04/2018
ביקור מנהלת באוהל שלום

מינהלת החינוך ביקרה בבית ספר אוהל שלום

בית חינוך לערכים, אמנויות ותקשורת בין-אישית

חברי מינהלת החינוך המשיכו במסע הביקורים במוסדות החינוך במושבה – לאחרונה ביקרו בבית הספר אוהל שלום בניהולה של שרה לבז והתרשמו מייחודיות בית הספר כבית חינוך לערכים, אומנויות ותקשורת בין אישית, שמתגשמת הלכה למעשה באוהל שלום.

תלמידי בית הספר הציגו בפני המשתתפים את היצירתיות האומנותיות שלמדו במשך השנה כמו מפת ארץ ישראל שהתלמידים בעצמם בנו עם המורה לאומנות ותלמידי כתות ה' הציגו תקשורת בין אישית באמצעות שיח עמיתים במליאה, תוך שמירה על כללי הדיבור. זאת ועוד, המשתתפים התרשמו ממראה ההשקעה בפן התורני - תלמוד תורה צומח "אוהלה של תורה" עם הרב נתנאל רייך וציינו את העלייה והעשייה המתמדת הפדגוגית בכל תחומי הדעת השונים: שפה, מתמטיקה ואנגלית.

בהמשך הביקור נערך סיור בין כמה תחנות בו הציגו תלמידים את יצירותיהם באומנות לציון 70 שנה למדינה. המשתתפים צפו בשיעורים בכיתות א' וה' על פי מודל החדשנות הפועל בבית הספר, והתרשמו מהעשייה  הרבה הבאה לידי ביטוי בעליה משמעותית בהישגים הלימודיים ובאקלים הבית ספרי.