95 אחוז גביית ארנונה בגדרה

12/04/2018
95 אחוז גביית ארנונה בגדרה

95 אחוז גביית ארנונה בגדרה

דוח מחלקת הגבייה חושף כי 50 אחוז מהמשלמים עושים זאת באמצעות הוראת קבע. גדרה נחשבת למקום שבו התעריפים הם מהנמוכים בישראל

דוח ביצוע של מחלקת הגבייה של המועצה העלה נתון מרשים ולפיו נרשמה גביית ארנונה בסך 95 אחוזים בשנת 2017. הנתונים מראים עוד שמחצית מהמשלמים עושים זאת באמצעות הוראת קבע – דבר אשר מעיד על אמון במערכת כולה. הדוח הוצג בישיבה שבה נכחו ראש המועצה, גזבר המועצה ונציגי חברת מגע"ר. בגדרה תעריפי ארנונה מהנמוכים בארץ, והם לא הועלו על ידי המועצה מלבד ההוראות המחייבות של משרד הפנים – כפי שקורה בכל הרשויות המקומיות בארץ. 

להבעת אמון זו קודמים רצף של תהליכים שהתקיימו במחלקת הגבייה ומאמצים רבים הושקעו בשיפור השירות ומתן מענה מיטבי לכל תושבת ותושב. כחלק משיפור השירות, בתחילת שנת 2017 עלתה לאוויר פלטפורמה דיגיטלית עירונית "מג'יק סיטי" אשר באמצעותה ניתן לבצע פעילות באמצעים דיגיטליים. המערכת כוללת בין היתר מערכת ניהול תורים המאפשרת זימון תורים כבר מהבית ומסייעת לסדר קבלת הקהל. ביצוע תשלומים ושליחת טפסים מקוונים כגון החלפת משלמים, בקשה להנחות, פטור נכס ריק ועוד. שליחת sms ומייל לתושב על קבלת פניות וטיפול בהם. אפשרות לקבלת שוברי תשלום ישירות למייל (Bill2mail) ועוד.

זאת ועוד, בשנת 2017 עברה מחלקת הגבייה בהצלחה ביקורת iso אשר בוצעה על ידי מכון התקנים וכן, בוצעו הדרכות מקצועיות למתן מענה מיטבי לכל עובדי המחלקה בנושאי שומה, הנחות, אכיפה והתאמות קופה. כמו כן, מידי שנה יוצאת חוברת מעודכנת הכוללת את כל המידע בנושא הארנונה בגדרה, החוברת נמצאת גם באתר המועצה המקומית לשימוש כל תושב ותושבת.