אירועים

קיץ חם - חן מזרחי

תיכון רמון

פעילות לכיתות ז'-י"ב.

עלות: 30 ש"ח 

בהשתתפות:
לוח זמנים: 19:00
לפרטים:
יצירת קשר:
קבצים קשורים: