אירועים

מרתון לילי סרטי בורקס + בורקס

מרכז הפיס
 פעילות לנוער לכיתות ז'-י"ב.

עלות: כניסה חופשית

בהשתתפות:
לוח זמנים: 19:00
לפרטים:
יצירת קשר:
קבצים קשורים: