אירועים

Summer Time

בריכה
 פעילות לנוער לכיתות ז'-י"ב.

עלות 10 ש"ח

בהשתתפות:
לוח זמנים: 19:30
לפרטים:
יצירת קשר:
קבצים קשורים: