אירועים

"משירי ארץ זבת חלב ודבש", ערב שירה בציבור

מרכז אופק גדרה
בהשתתפות:
לוח זמנים: 20:30
לפרטים:
יצירת קשר:
קבצים קשורים: