אירועים

מועדון הסרט האחר

מרכז אופק
8.3 שעה 20:00 - "מועדון הסרט האחר" למבוגרים.

בהשתתפות:
לוח זמנים: 20:00
לפרטים:
יצירת קשר:
קבצים קשורים: