טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס הרשמה+הסכם הורים לצהרונים תשע"ט
08/03/2018
2.
טופס הרשמה+הסכם הורים למעונות תשע"ט
04/02/2018
3.
רישום ותקנון לחוגי מחלקת אזרחים בוגרים
4.
תקנון ונהלי הרשמה
5.
טופס רישום+תקנון. חובה לחתום על שני הטפסים
6.
טופס רישום לאומנויות לחימה+תקנון. חובה לחתום על שני הטפסים
7.
טופס רישום לחוגי מחלקת אזרחים ותיקים+תקנון. חובה לחתום על שני הטפסים
8.
טופס הוראת קבע בנק
9.
בקשה להפסקת/החלפת השתתפות במסגרת/חוג