טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס רישום+תקנון. חובה לחתום על שני הטפסים.
2.
רישום למעונות לשנת תשע"ח+ הסכם הורים
3.
בקשה להפסקת השתתפות במסגרת/חוג. יש לשלוח טופס חתום לפקס 08-8591381
4.
טופס הרשמה+הסכם הורים לצהרונים תשע"ח.
5.
רישום ותקנון לחוגי מחלקת אזרחים בוגרים