טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ללקוחות רשומים לצהרונים תשע"ט מצ"ב הסכם מעודכן לחתימה!
08/04/2018
2.
טופס הרשמה+הסכם הורים לצהרונים תשע"ט
08/03/2018
3.
טופס הרשמה+הסכם הורים למעונות תשע"ט
04/02/2018
4.
טופס רישום+תקנון. חובה לחתום על שני הטפסים.
5.
רישום למעונות לשנת תשע"ח+ הסכם הורים
6.
בקשה להפסקת השתתפות במסגרת/חוג. יש לשלוח טופס חתום לפקס 08-8591381
7.
טופס הרשמה+הסכם הורים לצהרונים תשע"ח.
8.
רישום ותקנון לחוגי מחלקת אזרחים בוגרים