טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ללקוחות רשומים לצהרונים תשע"ט מצ"ב הסכם מעודכן לחתימה!
08/04/2018
2.
טופס הרשמה+הסכם הורים לצהרונים תשע"ט
08/03/2018
3.
טופס הרשמה+הסכם הורים למעונות תשע"ט
04/02/2018
4.
בקשה להפסקת השתתפות במסגרת/חוג. יש לשלוח טופס חתום לפקס 08-8591381
5.
רישום ותקנון לחוגי מחלקת אזרחים בוגרים
6.
תקנון ונהלי הרשמה
7.
טופס רישום+תקנון. חובה לחתום על שני הטפסים
8.
טופס רישום לאומנויות לחימה+תקנון. חובה לחתום על שני הטפסים
9.
טופס רישום לחוגי מחלקת אזרחים ותיקים+תקנון. חובה לחתום על שני הטפסים
10.
טופס הוראת קבע בנק