טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תקנון ונוהל קייטנת קיץ
13/05/2019
2.
טופס לוועדת הנחות
3.
רישום ותקנון לחוגי מחלקת אזרחים בוגרים
4.
תקנון ונהלי הרשמה
5.
טופס רישום+תקנון. חובה לחתום על שני הטפסים
6.
טופס רישום לאומנויות לחימה+תקנון. חובה לחתום על שני הטפסים
7.
טופס רישום לחוגי מחלקת אזרחים ותיקים+תקנון. חובה לחתום על שני הטפסים
8.
טופס הוראת קבע בנק
9.
טפסי הרשמה לצהרון לשנת תש"פ
10.
טפסי הרשמה למעון לשנת תש"פ