שירותי מחלקת חינוך

מועדוניות

להלן פרטי המועדוניות השונות תחת מחלקת החינוך
קראו עוד

השירות הפסיכולוגי החינוכי

שפ"ח – שירות פסיכולוגי חינוכי (מרים אררה – מנהלת)
קראו עוד

קצין ביקור סדיר

קב"ס – קצין ביקור סדיר (קצינת ביקור סדיר ראשית טובה יוסף)
קראו עוד

תכנית ניצנים - צהרונים חברתיים

הסעות

על פי הנחיית משרד החינוך מפעילה מחלקת החינוך בגדרה מערך הסעות לתלמידים כדלהלן:
קראו עוד

רווחה חינוכית

תכנית הרווחה חינוכית בגדרה מיועדת לטיפול וטיפוח אוכלוסיית תלמידים המוגדרת כטעונת טיפוח
קראו עוד