בתי ספר

בגדרה 8 בתי ספר יסודיים, 6 ממלכתי, 1 ממלכתי דתי ו - 1 חרדי.

כמו כן, יש 4 בתי ספר תיכוניים, 2 ממלכתיים, 1 ממלכתי דתי ו-1 חינוך מיוחד.

בתי הספר עובדים בשיתוף פעולה עם הרשות ומשרד החינוך.

בבתי הספר מתקיימות תוכניות ישוביות, מחוזיות וארציות בדגש על העלאת הישגים, חתירה למצויינות בהטמעת ערכים.

אגף החינוך שותף בעשייה הפדגוגית בבתי הספר, בהטמעת תכניות עבודה ומעקב אחר יישום העשייה.

כל בתי הספר ביישוב פיתחו ייחודיות בית ספרית, כל בית ספר פיתח ייחודיות האופיינות והמאפיינת אותו ולצד הייחודיות מתפתח מרחב חינוכי משותף המדגיש את העשייה הייחודית והאיכותית של כל בית ספר ומחברת בין כולם.

תכנית זו בהובלת אגף החינוך והעומדת בראשו הגברת ענת קוך. 

כמו כן מקיים האגף: 

קשר שוטף עם גורמי הפיקוח במשרה"ח והצפת ענייני החינוך השונים לטיפול משותף, כולל סוגיות כ"א בהוראה.

פגישות עבודה תקופתיות עם מנהלי בתיה"ס . הן פגישות בפורום כללי והן פגישות פרטניות על פי הצורך

פגישות עם הנהגות ההורים

פיקוח על תהליך הרישום לבתי הספר בדגש על תהליך הבחירה המבוקרת לכיתות א ולכיתות ז'. 

טיפול בבעיות שוטפות 

מעקב ובקרה אחר מצבת תלמידים כללית.

תכנון, הפעלה ובקרה של תוכניות חינוכיות בהיבטים יישוביים. 

ביקור בבתי הספר למטרת מעקב, למידה ופיקוח מטעם הרשות המקומית

 

קישורים לאתרי בתיה"ס 

 בית ספר קשת - https://keshet.tik-tak.net/


בית ספר פינס - http://www.pines.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp


בית ספר רימונים - http://www.rimonim.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp


בית ספר גוונים - http://www.gvanimgedera.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp


בית ספר הבילויים - http://habiluim.schooly.co.il/


בית ספר רעות - http://www.reutgedera.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp


בית ספר אוהל שלום - http://www.ohel-shalom.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp


תיכון דרכא ע"ש אילן ואסף רמון -  http://www.ramon-gedera.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp


תיכון דרכא ע"ש מנחם בגין - http://www.gederahighschool.co.il/


קרית החינוך דרכא נתיבי נועם - http://www.netivey.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp