מערכת שעות לפי אולמות

מערכת לפי אולמות   סטודיו גדול

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

15:45-17:15

קלאסי צעירה (עתודה שנה שעברה)

16:00-17:00

ג'אז נבחרת

15:45-17:00

קלאסי נבחרת (הכנה לבחינות)

16:00-17:15

בלט שלב 3- טרום נבחרת (ד') הגשה לבחינות

לולה

15:45-17:15

קלאסי נבחרת

 

17:15-19:00

קלאסי בוגרות

17:00-18:00

ג'אז שלב 1

(כיתה ב )

17:00-18:30

קלאסי אנסמבל

18:30-18:50

פוינט צעירה18:50-19:30 פוינט אנסמבל

17:15-18:00

מודרני שלב 2+3 (ג-ד וטרום נבחרת) הילה מסלול מצוינות

 

17:30:19:00

קלאסי  צעירה (עתודה שנה שעברה)

ספטמבר-ינואר

הכנה לצרפת / פרסי ביצוע אקדמיה אנסמבל

19:00-20:30

קלאסי אנסמבל

20:30-21:00

פוינט אנסמבל

18:00-19:00

ג'אז שלב 2          +שלב 3 (ג-ד)

19:30-21:15

קלאסי בוגרות

21:15-22:15

פוינט (וריאציות)

                      

18:00-19:45 מודרני אנסמבל

הילה

19:00-20:30

קלאסי בוגרות

סדנת ג'אז לאנסמבל עם ליאור ציוני מפברואר עד אפריל 10 מפגשים

21:15-22:15

פוינט בוגרות (טכניקה)

19:00-20:15

ג'אז צעירה (עתודה שנה שעברה)

 

19:45-21:30

בוגרות מודרני

20:45-22:15

קלאסי אנסמבל

           

 

סטודיו חדש

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

 

16:00-17:00

היפ הופ ח' + תיכון

16:15-17:15

אקרובטיקה שלב 2+3(כיתות ב-ד)

 

 

15:45-17:15

מודרני צעירה

 

17:30-19:00

מודרני צעירה

17:00-18:00

היפ-הופ ג'-ד' (ב'-ג' של שנה קודמת)

17:15-18:15

אקרובטיקה נבחרת

+כתות ד-ה-ו

שלב 3+4

17:15-18:15

גמישות והכנה לבחינות שלב 1 (כיתה א-ב) לולה

17:30-19:00

מודרני נבחרת

    

 

19:15-21:00

בוגרות מודרני

18:00-19:00

היפ-הופ ג'-ה' (ב'-ד' של שנה קודמת)

18:30-19:30

אקרובטיקה צעירה

+ כתות חט

18:15-19:30

בלט שלב 2

(כיתה ג')

הגשה לבחינות לולה

19:00-20:30

סדנא אנסמבל קיבוצית מאמצע פברואר 12 מפגשים

 

21:00-22:00

מודרני אנסמבל

                     

19:00-20:00

 היפ-הופ ז'-ח' (ו'-ז' של שנה קודמת)

19:30-20:30

אקרו עתודה

 (+ צעירה הבנות של הפוינט)

19:45-20:30

אנסמבל פילאטיס

20:45-22:15

 
 

20:00-21:30

 

נבחרת וקרייזי די

20:30-21:30

אקרו היפ הופ

 

21:30-22:15

אקרו וחיזוק בוגרות

 

סדנא בוגרות

ורטיגו

 

 

סטודיו רמון

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

16:30-17:30

היפ-הופ טכניקה לכתות ד'-ו'

16:45-17:30

טרום בלט 5-6

 

 

16:00-17:00               היפ-הופ ו'-ז'

 

 

17:30-18:30

היפ-הופ טכניקה חטיבה ותיכון

17:30-18:15

טרום בלט 4-5

16:45-17:30

טרום בלט ממשיכות

דנה ג'אז אב

17:00-17:45               ב-ג חדשים

 

18:30-19:30

היפ-הופ טכניקה לנבחרת

18:15-19:05

בלט שלב1

(כיתה א')

17:30-18:15

טרום בלט גיל 3-4

 

17:45-18:45               היפ-הופ ד'-ה'

 

 

 

18:15-19:05

מודרני שלב 1

(כיתות א-ב)

 

 

 

18:45-19:45               היפ-הופ מתקדמים

 

פזית פילטיס

 20:30-21:30

 

 

 

פזית פילטיס

 20:30-21:30

 

19:45-21:15      היפ-הופ להקה

 

סטודיו קטן

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

16:45 מחול לגיל הרך ממשיכות 5-6

סימה

 

 

 

 

 

 

17:30-18:15 בלט לגילאי

 3-4 סימה

 

 

 

 

 

18:10-18:55 בלט לגילאי

 4-5

סימה