מועדון תנ"ך

סדרת הרצאות ובית מדרש לתנ"ך בעיניים אחרות, דיאלוג על שאלות וערכים העולים מהתנ"ך והתאמתם לכאן ועכשיו מפי חוקר התנ"ך ישראל פיבקו.
נושא שנתי: "עלייתו של אברהם אבינו- מדוע נבחר ומדוע נכשל במנהיגותו?"
 
סדרה בת 8 מפגשים ביום ב' בשעה 17:00 במתנ"ס גדרה
מחיר מנוי 200 ₪, מחיר כרטיס למפגש בודד 30 ₪
כרטיסים במזכירות מתנ"ס גדרה