מדוע חייבים ברשיון לניהול עסק:


קיימות תוכניות בנין עיר שונות לאזורים השונים בישוב, התוכניות מגדירות את יעודם של האזורים (מגורים, תעשיה, מלאכה, מסחר וכד;). לא ניתן לאפשר פתיחת וניהול עסקים שלא במסגרת התכנון ההנדסי כפי שאושר מהגורמים המוסמכים. 
קיימים עסקים הקשורים לבריאות הציבור ומחייבים ביצוע סידורים מוקדמים לשמירה על תנאי תברואה נאותים ושמירה על בריאות הציבור.