מחלקת הנדסה

פרטי יצירת קשר

אנו שמחים להודיע על פתיחת משרדי ההנדסה החדשים לשירות התושבים ברחוב ירוחם 1 (מתנ״ס ישורון הישן).
קראו עוד

מידע לתושב

הנחיות להגשת תכניות באזורים המוכרזים לשימור


לאתר הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה זמורה

פרסום בדבר זכות הציבור להגיש בקשה להקצאת קרקע

בקשה להקצאת קרקע – למגן דוד אדום לישראל
פרסום בדבר זכות הציבור להגיש בקשה להקצאת קרקע - פרסום ראשון
בהתאם ל”נוהל הקצאת קרקע ומבנים” של משרד הפנים, מועצה מקומית גדרה מביאה בזאת לידיעת הציבור כדלקמן:
קראו עוד

טפסי מחלקת הנדסה

תכניות ופרטי פיתוח לתב"ע זמ/במ/576 דרום

קראו עוד