מחלקת רישוי עסקים

שינויים בעסק:

עלייך לדעת, כי לא רק בית עסק חדש טעון רשיון עסק לניהולו. כל שינוי בבית העסק קיים כמפורט להלן חייב בהגשת בקשה חדשה:
קראו עוד

הגשת בקשה לרשיון


את הבקשה לרשיון מגישים במשרדי המחלקה לרישוי עסקים ברח ירוחם 1.
קראו עוד