מחלקת רישוי עסקים

פורמט מבנה המפרטים האחידים החדש

​למעבר לפירוט באתר משרד הפנים...
קראו עוד

דפי מידע בנושא רישוי עסקים

חוברת מידע בנושא רישוי עסקים
קראו עוד

תקנות רישוי עסקים

לצפייה במסמך התקנות...
קראו עוד

מדוע חייבים ברשיון לניהול עסק:

קיימות תוכניות בנין עיר שונות לאזורים השונים בישוב, התוכניות מגדירות את יעודם של האזורים (מגורים, תעשיה, מלאכה, מסחר וכד;). 
קראו עוד

מטרות חוק רישוי עסקים:


איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו.
מניעת העברת מחלות מבעלי חיים וזיהום מקורות מים.
שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה.
קיום דיני תכנון ובניה ושרותי הכבאות.