מחלקת רישוי עסקים

דפי מידע בנושא רישוי עסקים

חוברת מידע בנושא רישוי עסקים
קראו עוד

תקנות רישוי עסקים

לצפייה במסמך התקנות...
קראו עוד

מדוע חייבים ברשיון לניהול עסק:

קיימות תוכניות בנין עיר שונות לאזורים השונים בישוב, התוכניות מגדירות את יעודם של האזורים (מגורים, תעשיה, מלאכה, מסחר וכד;). 
קראו עוד

מטרות חוק רישוי עסקים:


איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו.
מניעת העברת מחלות מבעלי חיים וזיהום מקורות מים.
שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה.
קיום דיני תכנון ובניה ושרותי הכבאות.

מחלקת רישוי עסקים – תחומי אחריות:


פיקוח בעסקים טעוני רישוי בהיבט תברואי הכולל בדיקת קיום התנאים הנלווים לרשיון.

הנחיות לבקשת קיום אירוע בגנים הציבוריים בגדרה

הנחיות אלה מיועדות לכל המעוניין לקיים אירוע פרטי בגנים הציבוריים בגדרה.
קראו עוד

גורמי רישוי המעורבים בתהליך הרישוי:

ועדה מרחבית לתכנון ובניה זמורה

משרד הבריאות – בהתאם לצורך.

גורמים עירוניים:

מחלקת הנדסה בנושא: יעוד האזור והמבנה, והתאמת המבנה להיתר הבניה.
תברואן.
הפיקוח העירוני.
המחלקה הוטרינרית.
קראו עוד

הנחיות להגשת תוכנית לניהול עסק.

עפ"י דרישות התקנות לרישוי עסקים, לכל עסק הטעון רישוי, חייבת להיות מוגשת תכנית לניהול עסק ערוכה וחתומה ע"י "בעל מקצוע מוסמך".

התכנית חייבת להיות תואמת למציאות. כל שינוי במציאות מחייב הגשת תכנית חדשה.
התכנית כוללת 5 חלקים והם:
קראו עוד