מחלקת רישוי עסקים

קבלת קהל ודרכי הגשת בקשה

בימים א'-ה'   8:00-11:00

יום א'  16:00-19:00

טלפון –  08-8595402 | פקס - 08-8597914
קראו עוד

רשיון לניהול עסק מהו?

על פי חוק רישוי תשכ"ח – 1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי, חייב ברשיון לפתיחתו וניהולו. רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעלים של העסק הנדון לפתיחתו וניהולו, בהתאם לתנאים ולתקנות הקיימים מכח חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו. יש לקבל את הסכמת ואישור גורמים ומתן הסכמתם מותנית בביצוע דרישות והתאמת העסק המבוקש לתקנות.
קראו עוד

פורמט מבנה המפרטים האחידים החדש

​למעבר לפירוט באתר משרד הפנים...
קראו עוד

דפי מידע בנושא רישוי עסקים

חוברת מידע בנושא רישוי עסקים
קראו עוד

תקנות רישוי עסקים

לצפייה במסמך התקנות...
קראו עוד

מדוע חייבים ברשיון לניהול עסק:

קיימות תוכניות בנין עיר שונות לאזורים השונים בישוב, התוכניות מגדירות את יעודם של האזורים (מגורים, תעשיה, מלאכה, מסחר וכד;). 
קראו עוד

מטרות חוק רישוי עסקים:


איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו.
מניעת העברת מחלות מבעלי חיים וזיהום מקורות מים.
שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה.
קיום דיני תכנון ובניה ושרותי הכבאות.

מחלקת רישוי עסקים – תחומי אחריות:


פיקוח בעסקים טעוני רישוי בהיבט תברואי הכולל בדיקת קיום התנאים הנלווים לרשיון.