רישום ומידע

שעות תערוכת הצילומים של שוסטר עד סוף חודש אוגוסט מ-08:00-20:00